TR / EN
Kamusal Hizmetler Programı

Kamu hizmetleri programında kamu hizmetlerine yönelik fikirlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Hem mevcut kamu hizmetlerini tartışmaya açılarak iyileştirilmesi hem de yenilikçi kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi hedeflenir.

Yenilikçi Kamusal Hizmetler

Yurttaşın ve yerel yönetimlerin önerileri doğrultusunda yenilikçi yaklaşımlar modeller ve projelerin tartışıldığı süreçlerdir. Dünyada ve Türkiye’de belediye hizmetleri dâhilinde olan ve ileride olması muhtemel hizmetler tartışılır, önerilir ve geliştirilir. Kamu hizmetlerinde yeni kavramlar ve içerikler, akıllı kent uygulamaları, sürdürülebilir altyapı, yeni enerji kaynakları, yenilikçi toplu taşıma sistemleri, kamu hizmetlerine erişim, kamu hizmetlerin dijital çağa uyumu, kamu hizmetlerinde yeni medyalar, nesiller arası etkileşim ve benzeri çalışma alanları bu başlık altında değerlendirilir.

Yapay Zeka: İnsan-Bilgisayar-Kamu Etkileşimi Seminerleri

Yenilikçi kamusal Hizmetler programı, İ.D.E.A Kadıköy’ün çeşitli olguları farklı disiplinler altında tartıştığı ve dönemsel olarak farklı üst başlıklar altında içerikler oluşturduğu, özel sektör ve kamunun deneyimleriyle akademik bilginin buluştuğu bir seminer programıdır. 2019 yılının ilk döneminde “Yapay Zeka: İnsan, Teknoloji ve Kamu Etkileşimi” kapsamında 15 oturumluk bir seminer programı hazırladık. İnsan-Teknoloji etkileşiminden, yapay zeka hukukuna, akıllı kentin planlamasından büyük veriye (big data) kadar gelecekte gündemimize girecek yeni tartışmalar hakkında bir program tasarladık.

Programı tasarlarken şu sorulardan yola çıktık: Yeni nesil kamusal hizmetler nasıl gelişecek? Artan teknolojik gelişmelere kamu nasıl entegre olacak? Yapay zekâ  ile birlikte ne tür politikalar gündemimize girecek? Bugün gündemimizde olmayan hangi konuları/sorunları ve elbette çözüm yollarını, yarın konuşuyor olacağız? Yapay zekâ gelişmeleriyle birlikte istihdama olası etkileri nasıl olacak? Yapay zeka teknolojilerine ne kadar hazırız ve ne yapmamız gerekecek? Yapay zekaya kamu yönetimin yaklaşımı nasıl olmalı?

Yenilikçi Kamusal Hizmetler programında bu ve benzeri soruların peşine düşeceğiz. Yapay zeka ile ilgili teknolojik gelişmeler, yayınlar, olaylar ve bunların insan hayatına olan etkileri her geçen gün artıyor ve farklı bir boyut kazanıyor. Son zamanlarda yapay zeka ile ilgili bir çok kurum ve kuruluş tarafından ele alınmış yazı, etkinlik ve fikir beyanı görmekteyiz. Peki, ‘yapay zeka’ nedir, kamu ve kamu yönetimi üzerindeki etkileri neler olacaktır? Nasıl bir gelecek bizi bekliyor? İnsan hayatının olmazsa olmazı ev yaşamından iş yaşamına; kentli olma bilincinden vatandaş olarak hizmet alım anlayışına kadar çok boyutlu bir değişimin eşiğinde yapay zekanın rolü ne olacak?

İ.D.E.A Kadıköy öncülüğünde düzenlenecek olan Yapay Zeka: İnsan, Bilgisayar ve Kamu Etkileşimi seminerleri dizisinde kamu yöneticileri, alanında uzman özel sektör ve sivil toplum temsilcileri ile akademisyenlerin katılacağı geniş bir yelpazede yapay zeka olgusunu konuşuyor olacağız. Etkinliklerin amacı kamu-özel sektör, yurttaş ve akademi arasında şekillenecek olan; potansiyel katkının yanı sıra riskler de barındıran yapay zekanın dünü, bugünü, yarınına bir ışık tutarken, insan hayatına etkilerini somutlaştırmak olacaktır.    

Konuşmacılar İçerik

 • + Yapay Zeka: Dünü, Bugünü ve Yarını 09.02.2019 - 15:00/17:00
  Kemal Kılıç Yapay Zeka: Dünü, Bugünü ve Yarını Katılım ve Denetim Arasında Bir Mücadele Alanı Olarak Akıllı Şehirler

  Toplumsal ve ekonomik alanın tamamında yaşanan Dijital Dönüşüm'ün en temel sürükleyici teknolojilerinden olan Yapay Zeka aslında çok uzun süredir gerek araştırmacıların gerekse uygulayıcıların ilgisini çeken bir kavramdır. Bu konuşmada öncelikle Yapay Zeka ve merkezinde yer alan veri analitiği sürecinin önemli parçası olan makine öğrenmesinin tarihsel gelişim süreci üzerinde durulacaktır. Bugün daha fazla konuşulur ya da sonuç verir hale gelmiş olmasının nedenleri üzerinde durularak hangi noktaya gelindiği örneklendirilecek ve gelecek yönelim öngörüleri yapılacaktır. Yapay Zeka'nın özellikle analitik içerikli işlerin bir kısmında insanların yerini neden alacağı ya da insanların birlikte çalışması gereken takımdaşları olacağının anlaşılması için sadece Yapay Zeka'nın yeteneklerinden bahsedilmesi kanımca yeterli değildir. İnsan Zekasının zaafiyetlerinin ve sınırlarının bilinmesi de gelecek öngörülerini yaparken bize yol gösterici olacağından dolayı konuşmanın bir kısmında Yapay Olmayan Zeka üzerinde de durulacaktır.

 • + Katılım ve Denetim Arasında Bir Mücadele Alanı Olarak Akıllı Şehirler 14.02.2019 - 19:00/21:00
  Nazım Akkoyunlu Katılım ve Denetim Arasında Bir Mücadele Alanı Olarak Akıllı Şehirler

  Türkiye için yeni sayılabilecek bir kavram olarak Akıllı Şehirler yerel yönetimlerin gündemine oturmuş durumda. Ancak kavramın kullanımına ilişkin bazı kafa karışıklıklarına ve tereddütlere yönelik bir yaklaşım eksikliği hissediliyor.

  Burada özellikle kentsel dinamiklerin izlenmesi, analiz edilmesi ve simülasyonu üzerinden Akıllı Şehir - Veri ilişkisine dair bir tartışma yürütmek istiyoruz. Veri konusunda toplumda oluşan genel kaygı, verilerin izinsiz kullanımı, paylaşımı ve manipülasyonu yoluyla merkezileşmiş bir gözetim ve denetim mekanizmasının oluşması yönünde. Dolayısıyla birinci gündemimiz bu kaygıları gidermeye yönelik mücadele alanlarını nasıl geliştirebiliriz, ikinci gündemimiz ise bu mekanizmayı toplumun devleti denetleyeceği ve karar süreçlerini doğrudan katılabileceği bir sürece nasıl dönüştürebiliriz. Sonuç olarak iktidarın ortaya koyduğu teknoloji odaklı, merkezileşmiş ve apolitik Akıllı Şehir modelinin karşısında yerel yönetimlerin muhatap alınacağı, denetleyenin toplumsal kesimler olacağı politik bir karşı süreç oluşturulabilir mi? sorusunun cevabını arayacağız.

 • + Şair Robot Deniz Yılmaz ve Günümüz Sanatı16.02.2019 - 15:00/17:00
  Bager Akbay Şair Robot Deniz Yılmaz ve Günümüz Sanatı Posta gazetesi Yurdumun Şairleri köşesine çıkma çabası hüsranla sonuçlanan bir robot şair üzerinden güncel sanat örnekleri.
 • + A) Yapay Zeka B) Makine Öğrenmesi C) İstatistik D) Hepsi 21.02.2019 - 17:00/21:00
  Artur Manukyan A) Yapay Zeka B) Makine Öğrenmesi C) İstatistik D) Hepsi Yapay zeka, mevcut durumdaki zekanın görevlerini üstlenmeli midir? Zeki dediğimiz varlıklar “olasılıksal” düşünüyorlarsa, yapay zekalar bu yönde nasıl geliştirilmelidir? Günümüzde yapay zeka, bankacılıktan pazarlamaya, sağlıktan spora, pek çok alanda adını sıklıkla duyurmuştur.

  Ancak, yapay zekanın popüler kültürde oluşturduğu algı çoğunlukla dünya sineması ile başlayan bir akıma dayanmakta ve yapay zekanın 100 yıldan fazla süredir irdelenen matematiksel ve bilişimsel teorilere dayandığı çok az kişi tarafından bilinmektedir. Bu konuşmada, yapay zekanın iş ve servis zekaları oluşturmada kullanıldığı alanlardan bahsedilecek, ve bu sistemlerin altında yatan basit ancak kullanışlı ve etkili, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerden bahsedilecektir.
 • + 23.02.2019 - 15:00/17:00
  Selçuk Akmaz Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren çözümlerin, başta vatandaş olarak bizlere ve vatandaşlara hizmet veren kamunun, değiştirmesi ya da yapması gereken gereklilikler nelerdir? Bu konu başlığını, - akıllı şehirler - digitalleşme - siber güvenlik / enerji şeklinde bölerek bir bütün olarak ele alacağız.

  Ve bu hususlarda ki geliştirmelerin ne olduğuna bağlı olarak, ihtiyaç analizi ile beraber ele alarak, kamunun vatandaşına sunması gereken çözümlerin neler olduğunu bulmaya çalışacağımız bir çalıştay dizayn etmek elzem durumdadır. • Kamera ve aldığı görüntü
  • Görüntüyü kayıt eden bir cihaz
  • cihazda ki veriyi işleyen bir PC
  • PC nin o veriyi işlemesi için kod
  • kodu yazabilmek için bilgi
  • bilginin değerli hale gelebilmesi için kullanıcı ve o kullanıcının bu bilgiye ulaşabileceği mobil platformlar
  • platformlarin çalisması icin Enerji
  enerji yok ise platformun tahta telsizden farkı nedir ?
 • + Efektif Büyük Veri Analitiği28.02.2019 - 19:00/21:00
  Fikret Toydemir Efektif Büyük Veri Analitiği Büyük Veri Analitiği uluslararası pazarda bir çok işletmenin inovasyon anahtarı olmaya ve stratejik rekabet gücünü artırmaya devam ederken, ülkemizde Yapay Zeka kavramının eksponansiyel yükselişi ile birlikte işletmelerin planlamalarındaki aktif statüsünü kaybetti. Aslında son dönemlerin popüler tartışma konusu olan Yapay Zeka'nın uygulama alanlarında Büyük Veri, Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenme teknikleri temel oluşturmaktadır. Bu çerçevede bu teknolojilerin işletmelerin Yapay Zeka senaryoları oluşturmadaki kritik rolünü analiz ederken, efektif uygulanan Büyük Veri Analitiğinin işletmelerin dijital dönüşümünde hala en başarılı faktör olduğuna değinecek, yakın dönemde Yapay Zeka'nın özellikle işletmelerin hayatında neleri değiştireceğine dikkat çekeceğiz
 • + Yapay Zeka ve Geleceğin İşleri07.03.2019 - 19:00/21:00
  Tuğba Öztürk Yapay Zeka ve Geleceğin İşleri Yeni teknolojiler, robotlar, nesnelerin interneti ve yapay zeka hayatımızı hızla değiştirmeye devam ediyor, yakın gelecekte hala çalışabilecek bir işimiz kalacak mı? Yapay zeka ile önümüzdeki yıllarda şirketler stratejilerini nasıl değiştirecek, iş gücü ve dolayısıyla mesleklerin dönüşümü nasıl olacak?

  • Yapay zeka bir kıyamet senaryosu mu yoksa yeni fırsatlara açılan bir kapı mı? • Mesleklerin Dönüşümü
  • Yapay Zeka teknolojileri ile tehdit altında olan meslekler
  • Şirket stratejisi ve iş gücü dönüşümü
  • Kıyamet senaryosu: Yapay Zeka
 • + Robotik Temelli Teknolojiler ve Kamu Yönetimleri Üzerine Etkileri02.03.2019 - 15:00/17:00
  Burak Özsuna Robotik Temelli Teknolojiler ve Kamu Yönetimleri Üzerine Etkileri

  Her geçen gün artan robot ve robotik temelli iş yönetim şekilleri ile özel sektörde olduğu kadar kamu kurum ve kuruluşlarında da bir değişim ve dönüşüm döneminden gecmekteyiz. Peki bu dönüşüm kamu yani hem bizlerin hem de hizmet aldığımız kurumların günlük hayatında ne gibi pozitif ve negatif sonuçlar doğuracak?

  Seminerimizde hem bu olguları interaktif bir şekilde irdelerken hem de farklı teknolojiler üzerinden geleceğe bir projeksiyon tutacağız. Seminerden kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum temsilcileri olduğu kadar, kendi kariyerini bu yönde geliştirmek isteyen yeni mezunlar ve farklı branş mensupları da yararlanabilirler.

 • + Yapay Zeka ve Derin Öğrenme İle Ne Yapılır?14.03.2019 - 19:00/21:00
  Ozan Akçora Yapay Zeka ve Derin Öğrenme İle Ne Yapılır? • Derin Öğrenme ile Makine öğrenmesi arasındaki farklar nelerdir?
  • Derin Öğrenme ile yapılmış örnekler (Google AlphaZero, Sağlıktaki Örnekler)
  • Verinin önemi
  • Derin Öğrenme yöntemi neleri yapabilir, neleri yapamaz? Gelinen sınır neresi? Başlangıç yapmak için nelere ihtiyacımız var?
  • Yapay Zeka'nın günümüz yazılımlarından farkı nedir? Algoritmaların çözemediği hangi sınırları ortadan kaldırıyor.
 • + Welcome to the Machine: Yapay Zeka dünyayı daha güzel bir yer mi yapacak yoksa cehenneme mi çevirecek?09.03.2019 - 15:00/17:00
  Bülent Ekuklu Welcome to the Machine: Yapay Zeka dünyayı daha güzel bir yer mi yapacak yoksa cehenneme mi çevirecek? 10. yy’da yaşamış bir kadın astronomla Yapay Zeka’nın nasıl bir ilişkisi olabilir? 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Yapay Zeka’nın izlediği gelişimin köşe taşları nelerdir? Yapay Zeka’nın son 20 yıllık çarpıcı tarihini konuşacağız. 70’li yılların bilim kurgu eserleri gerçek mi oluyor? Yapay Zeka insanlık için ve insanlara neler yapabilir? Bu konuda neden umutlu ve neden karamsar olmamız gerektiğini tartışacağız. Yapay Zeka insanlığın yapacağı son icat olabilir mi? Bugünün Yapay Zeka yazılımları, önümüzdeki 10 yılda nerelere ulaşabilir ve bireysel ve toplumsal hayatımıza nasıl etkileri olabilir? Yapay Zeka bugünkü iş yapış biçimimizi, iletişimi, ekonomiyi ve endüstrileri, açlığı, iklim olaylarını, tıp bilimini nasıl etkileyecek? Bildiğimiz anlamda medeniyet, büyük bir devrimin eşiğinde mi duruyor? Yapay Zeka dünyayı daha yaşanılası, güzel bir yer mi yapacak; yoksa insanlığın cehennemine mi çevirecek? "
 • + Yapay Zeka: Zayıf Sınıflandırıcılar ve Ortak Karar Alma Süreçleri21.03.2019 - 19:00/21:00
  Onur Tuğcu Yapay Zeka: Zayıf Sınıflandırıcılar ve Ortak Karar Alma Süreçleri Posta gazetesi Yurdumun Şairleri köşesine çıkma çabası hüsranla sonuçlanan bir robot şair üzerinden güncel sanat örnekleri.
  a. Verilerin ön işlenmesi
  • Veri temizliği
  • Boşlukların doldurulması
  • Hatalı verilerin temizlenmesi
  • Veride İlgilendiğimiz boyutların tespiti
  • Manuel analiz
  • Principle component analizi
  • Verilerin normalizasyonu
  • Verilerin ortalamasının alınması
  • Verilerin olasılıksal dağılıma çevirilmesi


  Verilerin sınıflandırılması

  Classifier nedir?
  Classifier örnekleri
  2d Classification problemleri için görseller

  Weak classifier nedir?
  Weak classifier örnekleri
  Bayesian networks
  Random forest
  Ensemble nedir?
  Grafikle açıklaması

  Adaboost algoritması
  Ensemble ile beraber kullanımı
 • + Yapay Zeka: İnsanı, Toplumu, Devletleri ve Şirketleri Nasıl Dönüştürecek?23.03.2019 - 15:00/17:00
  Murat Durak Yapay Zeka: İnsanı, Toplumu, Devletleri ve Şirketleri Nasıl Dönüştürecek? Yapay zeka tam olarak nedir? Kavramsal konsteptini anlamak ve anlatmak neden önemli? İnsanı nasıl dönüşterecek veya farklı alanlarda insanların yerini nasıl alacak? Toplum katmanlarını nasıl dönüşterecek? Dönüşen bu yeni dinameklere sahip topluma hizmet eden organizasyonları; yani devletleri ve şirketleri nasıl dönüşterecek? Ve insanlığın sonu olmaması için sivil toplum kuruluşları ve devletler ve şirketler nasıl sosyal, felsefi ve yasal önlemler almalıdır sorularına cevaplar arayacağız.
 • + Evrimleşen İnsan ve Teknoloji İlişkisi- Yapay Zekanın Etkileri28.03.2019 - 19:00/21:00
  Timur Nihat Vreskala Evrimleşen İnsan ve Teknoloji İlişkisi- Yapay Zekanın Etkileri ""Herşey daha yeni başlıyor."

  Yapay Zeka ve bu zekayı barındırması hedeflenen Robotik Sistemler alanında yapılan çalışmaların büyük bir kısmı, beyin gibi organların 100 yılı bile bulmayan modern teknolojileri kullanarak taklit etmeyi ve mümkünse ötesine geçmeyi hedefliyor. Makinalar kullanılarak üretilen yapay zekanın, yakın gelecekte bizlerin yeteneklerini örnekleyebileceklerini hatta sahip olmadığımız yetenekler geliştireceklerini düşünülüyor. Peki insanın geliştirdiği "yapay canlılar dostumuz mu? yoksa kapımızdaki düşmanız mı? Karar verme zamanı geldi. "
 • + Yapay Zekanın İnsan Hayatına Etkileri30.03.2019 - 15:00/17:00
  Murat Ekmekçioğlu Yapay Zekanın İnsan Hayatına Etkileri Yapay Zeka'nın önümüzdeki yıllarda yaratacağı bir çok olumlu ve olumsuz etkiler tartışılıyor bugünlerde; hukuki sorumluluklar, sosyal etkileri, iş gücü piyasası üzerindeki etkileri, eğitim, sağlık ve daha bir çok konu var henüz tartışılmaya başlanan. Her yenilik ve dönüşüm süreçlerinde olduğu gibi; olumlu ve olumsuz çıktıları arttırmak yüksek farkındalık ve planlama gerektiriyor. Ülkemize Belediyecilik alanında öncülük yapan, en iyi örneklerden biri olan Kadıköy Belediyesi'nin Yapay Zeka üzerinde çalışmaya başlaması çok anlamlı ve kıymetli.

  Seminerlerin tamamlanmasıyla birlikte katılımcıların hayal gücünü somut hale getirmeyi hedeflediğimiz Çalıştay'da; son kullanıcının, yani aslında hepimizin ihtiyaç duyduğu faydayı hep birlikte tasarlamaya çalışacağız. Bu fayda; kentli bireylerin yaşamak istediği çevrenin temizliği ve düzeninden tutunda, hayvan hakları yada vergi ödemeleri yada otoparklar hakkında dahi olabilir. Burada hedefimiz en anlamlı ve en ihtiyaç duyulan faydayı yaratabilmek. "Design Thinking" yaklaşımı hizmet yada ürün tasarlamada kullanılan çok etkin, uluslararası kabul görmüş bir metodoloji olup, biz de Çalıştay'ımızda sıklıkla kullanıyor olacağız. Hep birlikte, tüm paydaşların fikirleri ile Kadıköy'lülerin beğenisine sunacağımız bir hizmet tasarlamak hepimizin en büyük dileği olacak.
 • + CRM, Yapay Zeka ve Geleceğin Müşteri Modelleri Üzerine04.04.2019 - 19:00/21:00
  Genco Günay CRM, Yapay Zeka ve Geleceğin Müşteri Modelleri Üzerine
 • + Yapay Zeka Üzerine Felsefi Bir Soruşturma06.04.2019 - 15:00/17:00
  Tacettin Ertuğrul Yapay Zeka Üzerine Felsefi Bir Soruşturma

  Bu sunumda felsefi düşünce mirasına referansla teknoloji üzerine bir soruşturma güzergahı açmayı ve yapay zeka meselesini sözkonusu güzergahta geliştirilen perspektif ve problematizasyonlarla birlikte ele almayı deniyoruz. Çoğul, karmaşık ve karşıt yüklü etkileri teknolojinin bir şans mı yoksa tehdit mi olduğu türünden bir soruya basit bir cevap vermeyi imkansız kılar. Böylece şu soru da gündeme gelir: Genel olarak teknolojinin pharmakon (hem ilaç hem zehir) oluşu yapay zekayı da karakterize etmekte midir?

  Tacettin Ertuğrul – Kısa Özgeçmiş

  Jacques Derrida ve Teknik Problemi adlı teziyle felsefe doktora eğitimini Galatasaray Üniversitesi ve Strasbourg Üniversitesi’nde eş zamanlı olarak tamamladı. Aynı konudaki araştırma projesi çerçevesinde Jean-Luc Nancy danışmanlığında araştırmalar gerçekleştirdi. Felsefe tarihi ve çağdaş felsefe yanı sıra, özel olarak teknik/teknoloji felsefesi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Strasbourg Üniversitesi bünyesindeki CREPHAC araştırma merkezinin ve Ars Industrialis derneğinin üyesidir. İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.