İ.D.E.A.’YA KATIL
TR / EN
İLERİ TYPSCRIPT TEKNİKLERİ

 

21.09.2019 - 14:00

NG Turkey ile, 21 Eylül’de IDEA Kadıköy’de frameworklerden bağımsız bir şekilde İleri TypeScript Teknikleri hakkında konuşacağız. TypeScript’in temellerine de değinilecek bu ücretsiz etkinlikte TypeScript kullanan veya öğrenmek isteyen herkesi bekliyoruz. Katılım için https://www.meetup.com/tr-TR/ngturkey/events/264892149/

PROGRAM:

14:00 — 15:00
➜ TypeScript Temellerine Hızlı Bakış *

- Giriş
- Basic Types
- Function
- Class
- Interface
- Inheritance
- Type Alias & Literal Types
- Generics
- Type Casting
- Module Resolution

15:00 - 15:30
➜ Ara

15:30 - 17:00
➜ İleri TypeScript *

- Type Guards
- Type Assertion
- Intersection & Union Types
- Function Overloading
- Declaration Merging
- Conditional Types
- Utility Types
- Decorators
- Mixins
- Faydalı teknikler

* Sunumlar Türkçe olacaktır. / Presentations will be in Turkish.