İ.D.E.A.’YA KATIL
TR / EN
İleri Seviye Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Mimarisine Giriş

 

02.11.2019 - 09:30

2 Kasım 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek olan 'İleri Seviye Siber Güvenlik Operasyon Merkezi

(CSOC) Mimarisine Giriş' etkinliği, IDEA Kadıköy ev sahipliğinde ve 

İbrahim Aslanbakan'ın eğitmenliğinde gerçekleşecektir.

Kayıt: https://forms.gle/5mqYKEvDDyPsU2az9

Sunum Başlıkları:

Si̇ber güvenli̇k prensi̇pleri̇

Atak modelleri̇ni̇n anali̇zi̇

Akti̇f savunmayi oluşturmak

Zero trust security

Tehdit geli̇şi̇mi̇ modelleme

Canlı ortam inceleme ve analiz